Nowa Alchemia Wody i ich minerały haldol im dose

Czy wody mineralne mogą być potraktowane jako dobre suplementy składników haldol im dose mineralnych? Niespecjalnie. Mimo wszystko w popularnych wodach składników mineralnych nie jest zbyt haldol im dose wiele. Wprawdzie najbardziej nawapniona woda mineralna, zawiera w litrze 1/4 zalecanej dziennej dawki ca, ale przy spożyciu doustnym wchłanialność soli wapnia wynosi do 30%. Biorąc pod uwagę znaczne rozcieńczenie, próba uzupełnienia dobowej dawki wodą mineralną może być trudna, oraz prowadzić może do zwiększonego wypłukania tychże minerałów z moczem. Wody mineralne są najwyżej jednym z dodatkowych źródeł, ale główne zapotrzebowanie powinna zaspokajać po prostu żywność dobrej jakości haldol im dose i odpowiednio zróżnicowana.

Pierwiastek dość rozpowszechniony i w praktycznie każdej wodzie mineralnej jest haldol im dose obecny. Najwięcej z tych, które znalazłem, jest go w trudnej do zdobycia litewskiej wodzie vytatuas, bo ponad 500 mg/l. Jest to woda generalnie dość słona, zawierająca przede wszystkim chlorek sodu. Z wód krajowych, łatwiej dostępnych w sklepach, najwięcej wapnia jest w muszynie minerale (456 mg/l), kryniczance (436 mg/l) i galicjance (415 mg/l)

Najczęściej występuje jako chlorek i wodorowęglan, stąd najwięcej jest go w wodach bardzo słonych i alkalicznych. Najzasobniejsza jest woda uzdrowiskowa magdalena, zawierająca 8g/l na. Następne w kolejce są wody zuber (6,1g/l), szczawa II (5,1) szczawa I (4,8) franciszek (3,8); z łatwiej dostępnych wysowianka (0,39 g/l) czy słotwinka (0,29g/l)

Jeśli chodzi o wody niskosodowe, zwykle bardzo mało sodu mają wody źródlane, na przykład górska natura podaje na etykiecie tylko 1 mg/l co jest chyba najniższą jeszcze podawaną wartością, niewiele więcej podaje dobrowianka (2 mg/l) i primavera (2,4 mg/l)

Ma właściwości podobne do sodu i zwykle występuje wraz z haldol im dose nim w różnej proporcji, nie będzie więc zaskoczeniem, że najzasobniejsza w ten pierwiastek jest woda zuber (288 mg/l). Następne w rankingu to szczawa I (208 mg/l), hanna (104), franciszek (90), a z szerzej dostępnych, słodkich wielka pieniawa (64), polanicka zdrój (38).

Ze względu na podobieństwo do wapnia i niekiedy występowanie z haldol im dose nim w skałach, zwykle towarzyszy mu w alkalicznych szczawach, jednak wodą zawierającą go najwięcej jest u nas zuber, która po prostu zawiera najwięcej wszystkiego, przez co jest wodą uzdrowiskową trudną do przełknięcia. Zawiera 363 mg/l magnezu. Następna w kolejce to nie taka łatwa do znalezienia woda haldol im dose muszyńskie zdroje, zawierająca 292 mg/l, oraz pojawiająca się w sklepach

Dla porównania wody rozprowadzane przez wodociągi są zwykle miękkie lub haldol im dose lekko twarde i nie zawierają zbyt wiele magnezu. Z kilku badań które przeglądałem, najbardziej w magnez obfitowała woda z ujęcia w dąbrowie górniczej, zawierająca 48 mg/l. [d]

Obecność w wodzie fluorków zwykle wiąże się ze złożami fluorytu haldol im dose i fluoroapatytu, ale może też wynikać z obecności niektórych turmalinów. Zwykle pojawiają się w ujęciach podgórskich, z uwagi na bliskie podchodzenie pod powierzchnię skał magmowych – i tutaj w badaniu z 2010 najwyższą zawartość fluorków miała haldol im dose długopolanka (1,5 mg/l).

Fluorki mogą jednak pojawiać się na niżu w związku z haldol im dose obecnością w podłożu osadów polodowcowych z odseparowaną frakcją ciężkich minerałów, lub przenikaniem wód głębinowych. Chyba ta przyczyna spowodowała, że łatwo dostępną wodą mineralną o drugiej najwyższej zawartości fluorków, jest augustowianka (1 mg/l – około 30% dziennej dawki). Jest to woda czerpana z dość dużej głębokości (450 m), lekko słonawa, zawierająca też chlorki sodu, wapnia i magnezu. Z innych łatwo dostępnych wód polanica zdrój zawiera o połowę haldol im dose mniej fluoru – 0,5 mg/l, podobnie staropolanka i woda zdrojowa henryk, kilkanaście wód zawiera 0,3-0,1 mg/l, a wiele innych w ogóle go nie wymienia.

Dla porównania są rejony, w których ze względu na minerały fluoru w glebie, zawartość fluorków w wodzie wodociągowej z ujęć lokalnych także osiąga haldol im dose spore wartości. W toruniu dawniej czynne były ujęcia tzw. "Studni kredowych" ujmujących wody z warstwy kredy, zawierające nawet 1,5 mg F w litrze; aktualnie toruńska kranówka zawiera 0,2-0,4 mg/l.[f] wysokie poziomy fluoru związanego ze złożami osadów, notuje się w studniach na żuławach. Wynika to zapewne z warstwy osadów z okresu permu, w miejscu dawnej zatoki morskiej. Pomiędzy złożami soli i gipsu znaleziono skupiska fluorytu. W studniach głębinowych z okolic malborka fluorków było nawet 3,5 mg/l.[g] podwyższone poziomy notuje się też w tczewie, gdańsku, sieradzu, i w okolicy kalisza.

Obecność w wodzie siarczanów zwykle wiąże się ze złożami gipsu. Uzupełniają one nieorganiczną siarkę, ale ze względu na działanie osmotyczne, przy stężeniach przekraczających 1g/l zaczynają działać przeczyszczająco. Najwięcej zawiera ich litewska woda vytatuas (989 mg/l), a z krajowych solannova (472), czy magnevita (192). Z szerzej dostępnych stosunkowo sporo zawiera ich polanicka zdrój (100 mg/l), polaris (88 mg/l [p]) i selenka (85 mg/l).

Pierwiastek ten ma właściwości podobne do innych metali alkalicznych, jak sód czy potas, toteż często im towarzyszy. Dlatego wodami mineralnymi o największej jego zawartości są zwykle wody haldol im dose silnie zmineralizowane, słone. Króluje tu wybitnie słona woda zuber (18,5 mg/l), dalej szczawa II (14,5), szczawa I (11,6) i nieco bardziej znośna franciszek (5,2). Z wód łatwo dostępnych, słodkich, stosunkowo dużo litu zawiera piwniczanka (0,6 mg/l) i galicjanka (0,2).

Jod ma właściwości chemiczne podobne do chloru, więc często występuje w wodach słonych. Z tych, których skład sprawdzałem, najwięcej ma go woda dziedzilla (4,4 mg/l) i szczawa II (3,0 mg/l), nieco mniej szczawa I i hanna (2,5 mg/l), franciszek (2,2 mg/l). Są to wody zdrojowe, czasami spotykane w sklepach w małych buteleczkach.

Selen jest pierwiastkiem rzadkim i potrzebnym organizmowi w śladowych ilościach. Chemicznie jest najbardziej podobny do siarki, stąd występuje w wodach siarczkowych i siarczanowych, często też żelazistych, wynikających z kontaktu ze złożami pirytu.

W analizie z 1999 roku stwierdzono, że najwięcej selenu zawierały wody cristal (0,514 ug/l = 0,0005 mg/l), krynica zdrój niegazowana (0,5 ug/l), nałęczowianka niegazowana (0,498) muszynianka niegazowana (0,495), multi vita (0,460) i kryniczanka (0,450). W wodach gazowanych zwykle było go mniej niż w niegazowanych, być może z powodu występowania części pierwiastka w lotnych formach. Podczas standardowych oznaczeń próbkę się odgazowuje, więc im więcej gazu miała woda, tym większe były różnice między wersją gazowaną i niegazowaną.[s]

Obecnością selenu chwali się woda z wieńca zdroju, o chwytliwej nazwie selenka, choć trudno powiedzieć, czy jest w ten pierwiastek jakoś wyjątkowo zasobna. Podawana na etykiecie wartość <0,02 mg/l to tylko granica oznaczalności metody, pod nią mieszczą się wszystkie podane wcześniej wyniki zawartości, a także maksymalna dopuszczalna zawartość dla wód pitnych (0,01 mg/l). Miejsce w rankingu mogłyby ustalić dokładne wyniki analizy, ale tej nigdzie nie da się znaleźć.

W teście popularnych wód na zlecenie uokik z 2012 roku[u] zbadano też niektóre rzadsze pierwiastki, w tym rad i radon.W żadnej z wód radioaktywność nie przekraczała norm, choć szczególnie duża była w staropolance 2000 – całkowita dawka przy trwającym rok codziennym uzupełnianiu płynów tylko tą haldol im dose wodą wyniosłaby 0,175 msv/r – przy czym producent zalecał dzienną dawkę wody 1l, co obniżało skumulowane narażenie do 0,088 msv/r. Żadna z wód nie przekraczała też norm dla zawartości uranu haldol im dose ale największe stężenie wykazano dla ustronianki (1,2 ug/l).

RELATED_POSTS